Obs! På grund av coronasituationen har hälsovårdscentralens tidsbeställning på nätet tillsvidare tagits ur bruk. Endast nättidsbeställningen för utdelning av vårdmaterial används som tidigare

Elektroniskt boka (ändra språk i tjänsten)
Beställning, flyttning och avbokning av tid

Begäran om tidsbeställning (icke-brådskande ärende) (på finska)
Vi kontaktar dig följande vardag via textmeddelande eller telefon.

Tidsbeställning för laboratorieprovtagning (ändra språk i tjänsten)
Tidsbeställningen förutsätter hälsovårdscentralens remiss för provtagning

Distanstest (klamydia och gonorré) (ändra språk i tjänsten)
Anvisningar: 1. Beställ ett gratis test, 2. Ta prov, 3. Skicka provet för analys, 4. Ta del av resultatet

ForMarevan (på finska)
Anvisningstjänsten för Marevan-medicineringens fortsatta vård
Avtal om implementering av ForMarevan -tjänsten
Patientanvisningar om användning av ForMarevan-tjänsten, textmeddelande
Patientanvisningar om användning av ForMarevan-tjänsten, nätkunder

Omakanta
Mina Kanta-sidorna ser du sina elektroniska recept, dina hälsouppgifter eller uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om.

Elektronisk hälsoundersökning (avgiftsfri tjänst)