+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Vammaispalvelut » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Lokakuu » Kaupunginjohtajan vastaus Ilkan 12.10.2017 yleisönosastokirjoitukseen koskien Seinäjoen vammaispalvelujen tilaa

Kaupunginjohtajan vastaus Ilkan 12.10.2017 yleisönosastokirjoitukseen koskien Seinäjoen vammaispalvelujen tilaa

18.10.2017, klo 13:42

Vammaispalveluissa järjestetään kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia tukimuotoja ja määrärahasidonnaisia palveluita. Vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille järjestään erilaisia päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia palveluja kotiin ja kodin ulkopuoliseen elämään sekä turvataan heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Tavoitteena on edistää vammaispalvelun asiakkaiden mahdollisimman omatoimista selviytymistä arkielämässä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelut. Osa palveluista on subjektiivisia oikeuksia, jolloin asiakkaalla on oikeus saada palvelu kriteerien täyttyessä. Kriteerit on kirjoitettu sovellettavaan lainsäädäntöön. Asiaa valmisteleva viranhaltija selvittää, täyttääkö asiakas etuuden saamisen edellytykset. Osa palveluista on taas määrärahasidonnaisia, jolloin viranhaltija harkitsee, täyttääkö asiakas palvelun saamisen edellytykset. Määrärahasidonnaiset etuudet kohdennetaan niitä eniten tarvitseville.

Vammaispalvelun toimintamenot vuonna 2016 olivat 20 280 595 euroa, kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä toimintamenoja on kirjattu 13 912 015 euroa. Vammaispalveluissa on asiakkuuksia yhteensä 1122, joista kuljetuspalvelujen piirissä 960 asiakasta. Kuljetuspalveluihin käytettiin vuonna 2016 1 809 138 euroa. Vammaispalveluhakemuksia on käsitelty ajalla 1.1.- 30.9.2017 532 kpl.

On valitettavaa, jos kaikki vammaiset kaupunkilaiset eivät koe, että he saisivat tasokkaita vammaispalveluja. Seinäjoen kaupungin tarkoitus on kuitenkin tuottaa kaikille kaupungin vammaispalveluja tarvitseville yhdenvertaiset palvelut, jotka perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Etuuksien myöntäminen noudattaa lain säännöksiä.

Yleisönosastokirjoituksessa viitataan kuljetuspalvelupäätöksiin ja niiden ehtoihin. On mahdotonta ottaa kantaa yksittäisiin päätöksiin, jotka koskevat yksittäisen henkilön yksittäistä asiaa. Luonteenomaista vammaispalvelujen päätöksille on se, että ne ovat säännönmukaisesti salassa pidettäviä. Seinäjoen kaupunki ei voi ottaa julkisuudessa kantaa yksittäiseen tapaukseen.

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa valinnut lakimies Tuula Hartmanin lautakunnan sihteeriksi. Kuntasektorilla on tavallista, että toimielinten sihteereinä toimivat lakimiehet, mikäli heitä on käytettävissä ko. toimialalla. Seinäjoella toimii lakimies myös kaupunkiympäristölautakunnan ja lupa-asiainlautakunnan sihteerinä, samoin kuin kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerinäkin. Myös mm. Vaasan kaupungissa sekä Espoon kaupungissa lakimies toimii lautakunnan sihteerinä.

Lautakunnalla on siis oikeus hyväksyä tai hylätä oikaisuvaatimukset, joita on tehty viranhaltijoiden päätöksistä. Viranhaltijat huomioivat lautakunnan linjaukset tulevassa ratkaisukäytännössään edellyttäen, että linjaukset ovat vallitsevan oikeuskäytännön mukaisia.

Kirjoittajat viittaavat sosiaaliasiamiehen raporttiin vuodelta 2016. Väite siitä, että sosiaaliasiamiehen vammaispuolen asioiden määrä olisi kuusinkertaistunut, ei pidä paikkaansa. Vuonna 2015 sosiaaliasiamiehen hoidettavana oli 99 asiakokonaisuutta (tiedustelu tai tyytymättömyys) ja vuonna 2016 vastaava määrä oli 135 kpl.

Kaikki palaute, sekä myönteinen että kielteinen, kaupungin palvelujen toimivuudesta otetaan vastaan ja käsitellään asianmukaisella tavalla. Niin myös ko. yleisönosastokirjoitus käsitellään vammaispalveluissa ja sen perusteella tarkastellaan ja arvioidaan toimintatapoja kriittisesti siten, että tavoitteessa edistää vammaispalvelun asiakkaiden mahdollisimman omatoimista selviytymistä arkielämässä onnistuttaisiin.

Seinäjoella 18.10.2017

Jorma Rasinmäki
kaupunginjohtaja

Raija Ranta
henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja