+
Tulosta
Etusivu

Päivystys

Hoidon tarpeen arviointi

Ensiapupäivystykseen ilmoittauduttaessa vastaanottava sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sairauden lääketieteellisen kiireellisyyden.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella potilas ohjataan

  • sairaanhoitajan vastaanotolle tai
  • ensiapupäivystyksen lääkärin vastaanotolle

Mikäli sairaus ei vaadi välitöntä hoitoa, neuvotaan ottamaan yhteyttä ajanvarausvastaanotolle seuraavana päivänä.

Ensiapupäivystys

Terveyskeskuksen ensiapupäivystys on avoinna joka päivä klo 8─20 ilman ajanvarausta. Ohjeita ja neuvoja ensiavullisissa asioissa saa aukioloaikana numerosta p. 06 425 5311.

Yöaikaan klo 20─8 päivystää keskussairaalan päivystyspoliklinikka p. 06 415 4555.

Ensiapupäivystyksessä hoidetaan vain sellaiset potilaat, joiden hoito ei voi odottaa ilman hengenvaaraa tai sairauden vakavaa pahenemista. Ensiapuun ei voi varata aikaa.

Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotto toimii lääkärien ja hoitajien vastaanotolla arkipäivinä.

Ajanvaraus ma - pe klo 8 - 14, p. 06 425 8100


Ensiapupäivystys
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
p. 06 425 5311, klo 8-20
p. 06 415 4555, klo 20-8 (keskussairaalan ensiapupoliklinikka)

Yleinen hätänumero 112

Myrkytystietokeskus
p. 09 471 977