+
Tulosta
Etusivu

Terveyden edistäminen

Seinäjoen kaupunki pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä. Kaupungin asukkaat voivat myös vaikuttaa hyvinvointisuunnitteluun erilaisten kansalaisfoorumien ja -kyselyiden avulla. Aktiivisia osallistumisen mahdollisuuksia pyritään järjestämään asukkaille säännöllisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosyksikkö toimeenpanee kansallisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmia ja vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelusta ja kehittämisestä kunnan toimialojen välillä sekä laajemmin kunnassa toimivien julkisten toimijoiden, maakunnan, yksityisten yritysten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen internetsivut löytyvät täältä.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kirkkokatu 6

PL 215, 60100 Seinäjoki