+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Edistä terveyttäsi

Edistä terveyttäsi

"Kaikki taidot ja tutkimukset ja samoin kaikki toiminnat ja valinnat tähtäävät jonkin hyvän saavuttamiseen. Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan se, mitä kaikki tavoittelevat."
Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka l, 1094a.

Terveys

Terveys voidaan nähdä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, se voi olla myös ihmisen itsensä ilmaisemaa kokemusta omasta terveydentilastaan tai se voi olla kykyä selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista siten, että itse tai kanssaihmiset eivät kärsi.

Miten voimme edistää omaa terveyttämme?

Lapsille ja nuorille perhe ja siellä omaksutut elintavat ovat ne kulmakivet, joille heidän terveytensä rakentuu.
Vanhemmuuden perusasiat: turvalliset rajat, terveelliset ja säännölliset ateriat yhdessä perheen kesken, liikuntaan kannustaminen, vanhemman oma esimerkki ja riittävän unen turvaaminen ovat lapsen terveen ja onnellisen elämän perusasioita.

Jokainen aikuinen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan terveyteensä. Itselle sopivasta, terveellisestä ruokavaliosta on runsaasti tietoa tarjolla. Liikunnan vähäiselläkin lisäämisellä on saatavissa terveyshyötyjä.
Esimerkiksi työmatka-autoilun vaihtaminen pyöräilyyn tai hissin sijasta rappusten käyttäminen tai ylimääräinen käynti postilaatikolla ovat oman kunnon, iän tai elämäntilanteen mahdollistamia vaihtoehtoja päivittäisen liikunnan lisäämiseksi.
Tupakoinnin lopettamiseksi on Seinäjoella tarjolla tukea sekä yksilöllisesti, että ryhmän avulla. Lopettamispäätös on oman ja ympäristön terveyden kannalta merkittävä ratkaisu.

Omahoidolla on suuri merkitys terveyteemme, ja miten voimme sitä edistää.