+
Tulosta
Etusivu

Tupakka ja nikotiini


Tupakkalain ja lääkelain mukainen valvonta

Vähittäismyynti ja tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyminen on luvanvaraista, ja lupa tulee hakea sijaintikunnan valvontaviranomaiselta. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä ilmoituksenvaraisesti vain toiselle tukkukaupalle jälleenmyyntiä varten ja sille, jolla on tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Jos tukkumyyjä haluaa myydä tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle, on hänen haettava siihen vähittäismyyntilupa.

Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Muutokset vuoden 2017 valvontamaksuihin ovat merkityksellisiä.

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä tehtyään luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimitettuaan kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (vähittäismyyntiluvan omaavan toimijan tiedot, omavalvontasuunnitelman sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden, tupakanvastikkeiden, nikotiiniesteiden ja sähkösavukkeiden myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyjällä on oltava myynnin ikärajavalvonnan toteuttamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka esitetään pyynnöstä kunnan valvontaviranomaiselle.

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Tupakkalaissa olevia tupakointikieltoja ja -rajoituksia sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun tai yrttisavukkeen polttamiseen sekä sähkösavukkeen käyttämiseen.

Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Valviran näkemyksen mukaan ulkoalueilla järjestettäviä tilaisuuksia, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, voivat tyypillisesti olla esimerkiksi:

- festivaalit
-
ulkoilmakonsertit
-
urheilutapahtumat
-
erilaiset kilpailut ja näyttelyt, sekä
-
elokuva-, teatteri- ja oopperanäytökset

Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan haltijan vastuulla on varmistaa tupakointikiellon noudattaminen yleisen tilaisuuden aikana. Tupakointikieltoalue tulee merkitä niin, että se on osallistujien selvästi havaittavissa.

Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Uuden tupakkalain perusteella myös taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä talonsa huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä jopa huoneistojen sisätiloihin. Ennen tupakointikieltojen hakemista taloyhtiön täytyy kuulla niiden tilojen haltijoita, joita haettava kielto koskee. Asuinyhteisön hakeman tupakointikiellon hakemuksen käsittelystä peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Tupakointitila

Tupakointi voidaan sallia sisätilassa erillisessä tupakointitilassa, joka on hyväksytty tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan alueelle, jolla tupakointi on kielletty.

Tupakointitila ei saa olla sellaisen sisätilan yhteydessä, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Tupakointitilassa ei saa työskennellä lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan saa siivota vasta, kun se on huolellisesti tuuletettu.

Jos ravitsemisliikkeeseen perustetaan tupakointitila, se on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa liikehuoneiston kokoon ja asiakaspaikkojen määrään.

Tupakointitilassa ei saa tarjoilla tai nauttia ruokaa tai juomaa.

Elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta.

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Myyntiä varten on haettava myyntilupa sijaintikunnan valvontaviranomaiselta. Vähittäismyyntilupamaksu ja nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Ravintoloiden ja myymälöiden myyntilupa-asioita sekä tupakointirajoituksia valvovat seuraavat tarkastajat:

Luhtasaari Piia p. 044 425 5039, Uutela Katariina p. 044 425 5579 sijaisena Johanna Sivula
(Isokyrö, Kauhava, Seinäjoki)

Kuoppa-aho Teresa p. 044 425 5529
(Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli)

Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
(Alavus, Kuortane, Ähtäri)

Taloyhtiöiden tupakointikieltoasioita hoitavat seuraavat tarkastajat:

Perttula Jarno p. 044 754 1891
(Seinäjoki, Isokyrö, Lapua)

Varis Harri p. 044 483 4773
(Kauhava)

Turunen Päivi p. 044 369 9259
(Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri)