+
Tulosta
Etusivu

Laitokset

Elintarvikehuoneistoja, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, kutsutaan laitoksiksi. Elintarvikealan toimijan on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Laitokseksi ei kuitenkaan katsota elintarvikehuoneistoa, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, vaan tällainen toiminta kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset. Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollossa laitosvalvontaa suorittavat:
Seppo Kangas puh. 040 823 4005
Suvi Ranta puh. 044 754 1889, virkavapaalla
Anna Sarvela puh. p. 044 470 0234
Tarja Ekman puh. 044 470 0226