SEINÄJOEN TERVEYSKESKUS ON VALINNUT KESÄLÄÄKÄRIT VUODELLE 2022

Seinäjoen terveyskeskus nousi viiden tähden terveyskeskukseksi

Marraskuussa 2021 Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Lääkäriliitto toteuttivat Koulutuspaikkakyselyn.

Seinäjoen terveyskeskus pärjäsi vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyssä erinomaisesti ja ansaitsi vastaajilta täydet viisi tähteä.

Kyselytulokset osoittavat, että terveyskeskuksessamme on panostettu koulutuksen kehittämiseen ja tästä syystä Seinäjoen terveyskeskus palkittiin Vuoden nousijan tittelillä. ( https://www.nly.fi/koulutuspaikkakysely/tulokset-2021/ )

”Johtava ylilääkäri Tiina Perä kertoo, että terveys­keskuksessa pidetään huolta erikois­tuvien ohjauksen toteutumisesta.

Järjes­telmälliseen koulutukseen, tukeen ja ohjauk­seen onkin satsattu. 

– Edellisessä Koulutuspaikkakyselyssä saimme vähän alhaisemmat pisteet kuin ajattelimme. Teimme toki silloin paljon, mutta nyt olemme satsanneet näihin asioihin suunnitelmallisesti.

NLY:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Katariina Kökkö kertoo, että palkituissa paikoissa korostuvat hyvä työ­ilmapiiri, riittävä kokeneiden kollegojen tuki ja ohjaus sekä hyvät konsultaatiomahdollisuudet.

Myös työpaikan ulkopuolista kouluttautumista on tuettu.

Vuoden kandiystävällinen terveyskeskus 2020

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt  Seinäjoen terveyskeskukselle  Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimen syysliittokokouksessaan 14.11.2020. Arvonimi  on jaettu lääketieteen opiskelijoiden ehdotusten perusteella.

Kriteereinä Kandiystävälliselle terveyskeskukselle olivat:

 1. Hyvin järjestetty perehdytys
 2. Sopiva työmäärä lääketieteen kandille
 3. Hyvin järjestetty seniorituki
 4. Kandidaatit kokivat olevansa osa työyhteisöä, joka tuki myös heidän jaksamistaan
 5. Palautteen saaminen tehdystä työstä

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Seinäjoen terveyskeskuksessa on yli 450 työntekijää, joista lääkäreitä on 49 (erikoislääkäreitä: geriatri, psykiatri, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä).

Valtteinamme ovat toimiva tiimityö, hyvät koulutus- ja konsultaatiomahdollisuudet sekä joustavat työajat elämäntilanteesi mukaan.

Hyvä perehdytys ja työkavereiden vahva tuki auttavat sinua menestymään ja kehittymään työssäsi.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää terveyskeskuksen tarjoamista työmahdollisuuksista.

Mahdollisuus monipuoliseen työhön

Terveyskeskuksemme ”nuorempi” kollega Niina Ristimäki on tyytyväinen työhönsä ja kertoo ajatuksiaan terveyskeskuksestamme

Hyviä puolia Seinäjoen terveyskeskuksessa

 • Hyvä seniorituki sekä osastolla että vastaanotolla toimiessa (kesäisin vastaanotolla kaksi ohjaavaa lääkäriä ja muina aikoina yksi lääkäri).
 • Mahdollisuus tehdä monipuolista työtä joustavasti: lastenneuvola, äitiysneuvola, päihdehuolto, asumispalveluyksiköiden kautta kotihoidon lääkärin työ, työparityöskentely hoitaja-työparin kanssa, osastonlääkärin työt, muistipoliklinikan kautta geriatrian osaamisen syventäminen.
 • Monipuolinen päivystys: labra ja rtg käytössä koko illan, mikä mahdollistaa vaativampienkin potilaiden hoitamisen. Toisaalta keskussairaala on samassa rakennuksessa, joten konsultaatio on helppoa ja tarvittaessa potilaiden nopea siirtäminen mahdollista.
 • Hyvät konsultaatiomahdollisuudet: omat, talon sisäiset erikoislääkärikonsultaatiot (urologi, kardiologi, fysiatri, neurologi, gynekologi, gastroenterologi).
 • Hyvä ja mukava työyhteisö.
 • Mahdollisuus muokata työnkuvaa ja työaikaa erilaisten elämäntilanteiden mukaan