Seinäjoen terveyskeskus hakee kesälääkäreitä vuodelle 2021

Seinäjoen terveyskeskuksessa on tarjolla terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia lääketieteen kandidaateille kesälle 2021.

4. vuosikurssin suorittaneet voivat hakea sijaisuuksiin kaupungin sairaalan osastoille.

5. vuosikurssin suorittaneet voivat hakea sijaisuuksiin kaupungin sairaalan osastoille ja terveyskeskuksen vastaanotolle. Terveyskeskuksen vastaanotolla työ painottuu lääkärin vastaanottotoimintaan. Kandivaihe on huomioitu vastaanottoaikojen pituudessa. Lisäksi on mahdollisuus työskennellä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, kotihoidossa tai päihdeklinikalla.

Seinäjoen terveyskeskus on saanut erinomaista palautetta opiskelijoiden ohjauksesta ja seniorituesta. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja työskentelyä voit jatkaa myös kesän jälkeen. Palkka määräytyy paikallisen sopimuksen mukaan.

Kesän 2021 valinnoissa edetään koko ajan eli laitathan hakemuksesi heti sähköpostilla johtava ylilääkäri Tiina Perälle. Liitä hakemukseesi mukaan CV.

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Seinäjoen terveyskeskuksessa on yli 450 työntekijää, joista lääkäreitä on 49 (erikoislääkäreitä: geriatri, psykiatri, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä).

Valtteinamme ovat toimiva tiimityö, hyvät koulutus- ja konsultaatiomahdollisuudet sekä joustavat työajat elämäntilanteesi mukaan.

Hyvä perehdytys ja työkavereiden vahva tuki auttavat sinua menestymään ja kehittymään työssäsi.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää terveyskeskuksen tarjoamista työmahdollisuuksista.

Mahdollisuus monipuoliseen työhön

Terveyskeskuksemme ”nuorempi” kollega Niina Ristimäki on tyytyväinen työhönsä ja kertoo ajatuksiaan terveyskeskuksestamme

Hyviä puolia Seinäjoen terveyskeskuksessa

  • Hyvä seniorituki sekä osastolla että vastaanotolla toimiessa (kesäisin vastaanotolla kaksi ohjaavaa lääkäriä ja muina aikoina yksi lääkäri).
  • Mahdollisuus tehdä monipuolista työtä joustavasti: lastenneuvola, äitiysneuvola, päihdehuolto, asumispalveluyksiköiden kautta kotihoidon lääkärin työ, työparityöskentely hoitaja-työparin kanssa, osastonlääkärin työt, muistipoliklinikan kautta geriatrian osaamisen syventäminen.
  • Monipuolinen päivystys: labra ja rtg käytössä koko illan, mikä mahdollistaa vaativampienkin potilaiden hoitamisen. Toisaalta keskussairaala on samassa rakennuksessa, joten konsultaatio on helppoa ja tarvittaessa potilaiden nopea siirtäminen mahdollista.
  • Hyvät konsultaatiomahdollisuudet: omat, talon sisäiset erikoislääkärikonsultaatiot (urologi, kardiologi, fysiatri, neurologi, gynekologi, gastroenterologi).
  • Hyvä ja mukava työyhteisö.
  • Mahdollisuus muokata työnkuvaa ja työaikaa erilaisten elämäntilanteiden mukaan