Hyvä opiskelija!

Terveysalan ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja työssäoppiminen ovat olennainen osa alan koulutusta ja ammattiin kasvua. Harjoittelun onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja asiantunteva ohjaus.

Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta opiskelijoille. Tätä varten keräämme palautetta opiskelijaohjauksen laadusta ja kehitämme sitä saamiemme tulosten perusteella. Vastaamalla voit vaikuttaa opiskelijaohjauksen tulevaan toteutukseen. Pyydämme sinua vastaamaan palautekyselyyn harjoittelujaksosi lopussa.

Tämän kyselyn lisäksi voi aina antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.

Käytössämme on Mikko Saarikosken (2002, 2008) kysely © CLES+T (Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher scale). Kysely koostuu opiskelijaan, opintoihin, harjoitteluyksikköön, ohjaukseen ja ohjaavan opettajan toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Vastaaminen vie aikaasi noin 15-20 minuuttia.

Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esiin missään vaiheessa.