Potilailla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskus ja terveyskeskuksen terveysasema mistä tahansa Manner-Suomesta. Tämä tarkoittaa sitä, että seinäjokelaiset ja isokyröläiset voivat valita terveyspalvelut myös yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta ja muiden kuntien asukkaat valinta voivat valita perusterveydenhuollon palvelut Seinäjoen terveyskeskuksesta tai Isonkyrön terveysasemalta.

Valinnasta on tehtävä kirjalliset ilmoitukset kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen. Valinta on sitova. Terveyskeskusta voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. Kela korvaa matkakulut aiemman käytännön mukaisesti vain lähimpään terveyskeskukseen

Valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm.

  • lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
  • neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola)
  • asiantuntijahoitajien palvelut (diabeteshoitajat, astmahoitajat, reumahoitajat jne.)
  • hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut
  • diabetes- ja hoitotarvikejakelut
  • fysioterapiapalvelut
  • seulonnat (papa, mammografia)

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Seinäjoen tai Isonkyrön asukas valitsee toisen kunnan terveyskeskuksen

Mikäli Seinäjoen ja Isonkyrön yhteistoiminta-alueella asuva potilas haluaa vaihtaa terveyskeskusta, hän ilmoittaa valinnastaa itse uuteen valitsemaansa terveyskeskukseen kunnan ohjeiden mukaan ja lähettää ilmoituksen myös Seinäjoen terveyskeskukseen. Vaihtaessaan terveyskeskusta, asiakas vaihtaa kaikki terveyspalvelut kokonaisuutena, eikä voi enää siis käyttää Seinäjoen terveyskeskuksen palveluita. Valinta tulee voimaan kolme viikkoa ilmoituksesta. Valinnan voi tehdä uudelleen vuoden kuluttua ilmoituksesta.

Toisen kunnan potilas valitsee Seinäjoen terveyskeskuksen tai Isonkyrön terveysaseman

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallisesti ja lähetetään Seinäjoen terveyskeskukseen.
Hoitovastuu siirtyy kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Mikäli potilas valitsee Isonkyrön terveysaseman, kaikki terveyspalvelut mm. lääkärin vastaanotot, suun terveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut tapahtuvat Isossakyrössä. Mikäli asiakas valitsee Seinäjoen terveyskeskuksen, lähetetään potilaalle tieto, mistä toimipaikasta hän saa terveydenhuollon palvelut.