Mikä on maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaan asetukseen sisältyy 692 € suuruinen vuotuinen maksukatto, jonka täyttymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon päivämaksu alenee ja muu maksukattoon sisältyvä terveydenhuolto on ilmaista.

Mitkä maksut maksukatossa huomioidaan

 • käyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona (myös muu kuin kotikunta)
 • päivystyskäyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona (myös muu kuin kotikunta)
 • asiakasmaksullinen hoitajakäynti
 • kotisairaalan maksut
 • maksut yksilökohtaisesta fysioterapiasta
 • maksut poliklinikkakäynnistä
 • maksut päiväkirurgisesta hoidosta
 • maksut sarjahoidosta
 • maksut yö- ja päivähoidosta
 • maksut kuntoutushoidosta
 • maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta (terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipuolen laitoksessa)
 • maksut suun terveydenhuollon hoidoista paitsi hammasteknisistä kustannuksista
 • maksut tilapäisestä kotisairaanhoidosta

Miten maksuja seurataan

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan omalla vastuulla. Seurantaa helpottamaan hoitolaitokset antavat seurantakortteja, joihin maksut merkitään. Alkuperäiset laskut tulee pitää tallessa!

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksu otetaan huomioon yhdessä hänen huoltajan maksujen kanssa.
Seurantavuosi on kalenterivuosi.

Mitä pitää tehdä, kun 692 € on täyttymässä

Kun maksukatto on täyttymässä, otetaan yhteyttä siihen paikkaan, jossa maksukatto tulee täyteen vapaakortin anomiseksi.
Mukaan on otettava seurantakortti sekä laskut ja kuitit maksukattoon sisältyvistä hoidoista

Vapaakortti

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti, joka on voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka.

Kortti tulee pitää aina mukana. Esittämällä kortin saa muut maksukattoon kuuluvat hoidot ilmaiseksi. Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 22,80 €.

Lisätietoa maksukatosta Seinäjoen terveyskeskuksessa saa numerosta
044 418 1365.

Lääkekustannusten maksukatto sekä matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan kautta.