Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä voi tehdä yksityishenkilö, mutta pääasiassa ilmoituksen tekevät viranomaiset. Viranomaisen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Myös muu kuin viranomainen voi tehdä ilmoituksen.

Henkilöllä on viranomaisen harkinnan nojalla oikeus saada ilmoittajan nimi tietoonsa.

Ilmoitus toimii tarvittaessa myös ilmoituksena iäkkään henkilön palveluntarpeesta.

Lomake lähetetään postitse tai palautetaan asiakasneuvontaan/postilaatikkoon.