Elintapasairaudet ovat yksi Itämeren alueen, ja koko maailman, suurimmista terveyshaasteista. Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisten elintapojen edistäminen ovat vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot em. haasteiden ratkaisemiseksi.

BaltCityPrevention (BCP) -hankkeessa Itämeren kaupungit etsivät työkaluja elintapasairauksien ehkäisyyn.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan interventiomallia, jonka avulla Itämeren alueen terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät suunnittelemaan entistä vaikuttavampia terveyden edistämisen interventioita. Mallissa voidaan yhdistää erilaisia perinteisiä menetelmiä, kuten motivoivaa haastattelua sekä hyödyntää terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksia. Hankemaissa toteutettavien interventioiden aiheet liittyvät liikuntaan, ravitsemukseen, ylipainoon, alkoholin käyttöön ja tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen.

Seinäjoella intervention aiheeksi valittiin tupakkatuotteiden (nuuska, tupakka ja sähkötupakka) käytön ehkäisy/lopettaminen ja pilotointi toteutetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Keväällä 2019 Seinäjoen yhteiskoululla testattiin terveyspeli FUMEn käyttöä kouluterveydenhoitajan uutena työkaluna ja oppilaat täyttivät intervention alussa ja lopussa minäpystyvyyteen liittyvän kyselyn (kyselyn tulokset).

Alkuvuodesta 2020 Sedu Törnäväntiellä pilotoitiin hankkeessa kehitettävää mobiilisovellusta, joka tukee tupakkatuotteiden käyttöä lopettavia opiskelijoita.

Suomenkielinen EiNi (=ei nikotiinia) -mobiilisovellus on nyt valmis. Se on ladattavissa maksutta sovelluskaupoista.  EiNi-sovellus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin ja/tai nuuskan käytön.

Tupakan/nuuskan tarve on aaltomaista ja kestää muutaman minuutin kerrallaan. EiNi sisältää muun muassa erilaisia tehtäviä, jotka auttavat vastustamaan nikotiinin mielitekoa. Lisätietoja EiNi-sovelluksesta.

Read more about the application and the co-creation process.

Hankekumppanit

  • Saksasta Flensburg University of Applied Sciences (hankkeen hallinnointi) ja Flensburgin kaupunki
  • Puolasta Poznanin kaupunki
  • Liettuasta Lithuanian University of Health Sciences ja Center for Health Education and Diseases Prevention
  • Latviasta Riga Stradins University, Liepajan kaupunki ja SIA Telemedica
  • Virosta Perhelääkärien yhdistys, Tallinnan Teknillinen yliopisto ja ScanBalt
  • Suomesta Turun kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus

Tästä linkistä pääset SeAMK-verkkolehden julkaisuun, jossa esitellään hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia.