Sosiaali- ja terveyskeskus on osallisena monissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa kehitetään palvelujen kannalta tärkeitä toimintoja ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

BaltCityPrevention (BCP) -hankkeessa Itämeren kaupungit etsivät työkaluja elintapasairauksien ehkäisyyn.

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on käynnistynyt. Tavoitteena on, että alueella on monialaiset peruspalvelut kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Asiakas saa palveluita joustavasti elämäntilanteen ja tarpeen mukaan, oikea-aikaisesti, yhdellä yhteydenotolla. Hankkeen aikana yhtenäistetään ja yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimintatapoja yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt maakunnan hankkeelle avustuksen vuoden 2022 loppuun saakka.