Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899
Hallinto- ja talouspäällikkö Mika Sillanpää, 044 754 1767
Lakimies Soile Lepistö, 044 425 5996

Tulosalueiden johtajat

Sosiaalityön tulosaluejohtaja Päivi Saukko, 050 350 2799
Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja Tarja Palomäki, 050 470 9149
Terveydenhuollon johtava ylilääkäri Tiina Perä, 040 753 6487
Ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku, 050 471 4900

Sosiaalitoimen vastuualueet
Aikuissosiaalityön johtaja Riitta Suojanen, 040 774 8766
Lastensuojelun johtaja Janne Pajaniemi, 040 774 8700
Vammaispalvelujen johtaja Kristiina Keppo, 044 425 5403
Päihdepalvelujen johtaja Elina Eteläaho, 050 463 3870
Kotihoidon johtaja (sijainen) Tarja Tiensivu-Peltokoski, 050 532 7299
Ikäihmisten asiakasohjausyksikön johtaja (sijainen) Sari Lehtola, 044 418 1450
Ikäihmisten palvelukeskusjohtaja Kristiina Kallio, 040 774 8635
Ikäihmisten palvelukeskusjohtaja Minna Ojala-Hurskainen, 044 470 0243

Terveydenhuollon vastuualueet
Avohoidon ylilääkäri Leena Mäkirintala 06 425 8080
Avohoidon hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää, 050 331 0866
Sairaalan ylilääkäri Elina Majapuro, 044 425 5840
Sairaalan hoitotyön johtaja Marita Kojola, 044 425 5306
Suun terveydenhuollon johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen,
06 425 5400

Tietosuojavastaavat

Terveydenhuolto
hoitotyön johtaja Marita Kojola, 044 425 5306
Sosiaalihuolto
yhteyspäällikkö Minna Lounatvuori, 044 418 1459