Sosiaali- ja terveysjohtaja, OTO, johtava ylilääkäri Tiina Perä, 040 753 6487
Hallinto- ja talouspäällikkö Mika Sillanpää, 044 754 1767
Lakimies Soile Lepistö, 044 425 5996

Tulosalueiden johtajat

Sosiaalityön tulosaluejohtaja Päivi Saukko, 050 350 2799
Ikäihmisten tulosaluejohtaja Anneli Saarinen, 040 079 0512
Terveydenhuollon johtava ylilääkäri Tiina Perä, 06 425 8077, 040 753 6487
Ympäristöterveydenhuollon johtava hygieenikko Seppo Kangas,
040 823 4005

Sosiaalitoimen vastuualueet
Aikuissosiaalityön johtaja Riitta Suojanen, 040 774 8766
Lastensuojelun johtaja Janne Pajaniemi, 040 774 8700
Vammaispalvelujen johtaja Kristiina Keppo, 044 425 5403
Päihdepalvelujen johtaja Irma Vuolteenaho, 044 425 5792
Kotihoidon johtaja Suvi Tuomi, 050 548 4752
Ikäihmisten asiakasohjausyksikön johtaja Mirva Ämmälä, 044 754 1878
Ikäihmisten palvelukeskusjohtaja Kristiina Kallio, 040 774 8635
Ikäihmisten palvelukeskusjohtaja Minna Ojala-Hurskainen, 044 470 0243

Terveydenhuollon vastuualueet
Avohoidon ylilääkäri Leena Mäkirintala 06 425 8080
Avohoidon hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää, 050 331 0866
Sairaalan ylilääkäri Elina Majapuro, 044 425 5840
Sairaalan hoitotyön johtaja Marita Kojola, 044 425 5306
Suun terveydenhuollon johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen,
06 425 5400

Tietosuojavastaavat

Terveydenhuolto
hoitotyön johtaja Marita Kojola, 044 425 5306
Sosiaalihuolto
yhteyspäällikkö Minna Lounatvuori, 044 418 1459