Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut määritellään laissa ja asetuksissa. Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluiden käyttämisille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille sama tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta määrittää vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.