Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvataan laeissa.

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastiedot kerätään potilasrekisteriin. Potilasrekisterin käyttötarkoitus on potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä.

Terveydenhuollon potilasrekisteristä on laadittu seloste henkilörekisterin käsittelytoimista, josta löytyy tiedot mm. rekisterinpitäjästä ja rekisteriasioista vastaavasta viranhaltijasta.
Lifecaren potilasrekisteri seloste.