Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvataan laeissa.

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastiedot kerätään potilasrekisteriin. Potilasrekisterin käyttötarkoitus on potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä.

Terveydenhuollon potilasrekisteristä on laadittu seloste henkilörekisterin käsittelytoimista, josta löytyy tiedot mm. rekisterinpitäjästä ja rekisteriasioista vastaavasta viranhaltijasta.
Lifecaren potilasrekisteri seloste.

Sosiaalihuollon asiakasrekisteristä on laadittu seloste henkilörekisterin käsittelytoimista, josta löytyy tiedot mm. rekisterinpitäjästä ja rekisteriasioista vastaavasta viranhaltijasta.
Abilitan asiakasrekisteri seloste.