Terveystarkastukset

Aikuisneuvolan terveystarkastus tehdään henkilölle, joka ei kuulu työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon piiriin (esimerkiksi eläkeläiset ja työttömät). Terveystarkastusta varten tulee varata aika sähköisesti tai puhelimitse.

Sähköinen terveystarkastus on tarkoitettu koko väestölle.

Työnhakijoiden terveystarkastus

TE-toimiston asiakkaiden terveystarkastukset tehdään aikuisneuvoloissa.
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille (TYP) sekä AIMO – monialaisen työllisyyspalvelun asiakkaille terveystarkastukset tehdään työnhakijoiden työterveyden toimipisteessä.

Terveystarkastuksilla pyritään löytämään ratkaisuja työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen.

Yhteistyössä terveydenhuollon, työvoimatoimiston ja asiakkaan kanssa voidaan tarvittaessa keskustella ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Käynnit terveydenhoitajan luona ovat luottamuksellisia.

Vastaanottoa varten tulee varata aika. Terveystarkastus on maksuton.

Kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastus

Kutsuntaikäisen nuoren tulee käydä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyllä järjestettäviä kutsuntoja. Tarkastus on maksuton. Ajanvarauksen voi tehdä sen jälkeen, kun olet saanut saanut kutsuntakirjeen.

Ennakkoterveystarkastukset järjestetään Seinäjoen Y-talolla. Tarkastus on kaksiosainen, tarkastuksen tekevät hoitaja ja lääkäri

Ajan voi varata itse netin kautta tai soittamalla 06 425 8100

Ota lääkärin vastaanotolle mukaan: lääkitystiedot, silmälasit ja tieto niiden voimakkuudesta, Pohjanmaan aluetoimistosta lähetetty kyselylomake valmiiksi täytettynä sekä allekirjoitettuna ja mahdolliset terveydentilaa koskevat asiakirjat.

Seulonnat

Seinäjoen kaupungin sekä Isonkyrön kunnan asukkaille kustannetaan vuosittain tietyille ikäluokille kohdunkaulan syövän seulonta ja rintasyöpäseulonta.

Mammografia

Maksuttomaan mammografiatutkimukseen kutsutaan kaikki 50–68
-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Tutkimus on tärkeää, koska rintasyöpä on lisääntyvä sairaus. Mammografialla syöpä voidaan todeta aikaisessa vaiheessa. Vaikka käyt tutkimuksissa, älä laiminlyö rintojen omatoimista säännöllistä tarkkailua.

Tutkimuksen piiriin kuuluvat saavat henkilökohtaisen kutsun kuvaukseen. Tutkimukset suorittaa Suomen Terveystalo Oy.

Mammografiaseulonnat 2020 – 2024

Irtosolututkimus (Papa)

Kohdunkaulasyövän (papa) tutkimuksiin kutsutaan kaikki 30–60 -vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osallistumalla säännöllisesti seulontoihin jokainen nainen turvaa mahdollisen kohdunkaulan syövän aikaisen toteamisen. Kutsu lähetetään kalenterivuonna 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttäville. Tutkimus on maksuton. Tutkimuksen piiriin kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Seinäjoen ja Isonkyrön seulonnat otetaan lääkärikeskus Mehiläisen tiloissa. Ajan seulontaan voi vaihtaa kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti tai soittamalla Seinäjoen Mehiläisen laboratorioon perjantaisin klo 12–13, 040 152 3849.

Kutsut lähtevät aakkosjärjestyksessä sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Näytteen tutkinut laboratorio lähettää jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle kirjeitse tutkimuksen tuloksen ja tarvittaessa ohjaa jatkotutkimuksiin.

Suolistosyövän seulonta

Suolistosyöpä on maamme kolmanneksi yleisin syöpä niin miehillä kuin naisilla. Siihen sairastuu vuosittain yli 3 000 henkeä ja noin 1 200 menehtyy siihen joka vuosi. Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia.

Kenelle suolistosyövän seulonta on tarkoitettu?
Seulontaan kutsutaan sekä naiset että miehet. Seulonta tapahtuu kahden vuoden välein ikäryhmissä 56-74-vuotiaat. Kutsu seulontaan tulee, kun seulottava henkilö täyttää parillisia vuosia. Seulontatoiminta laajenee astettain ikäryhmäkohtaisesti (vuonna 2022: 60-68-vuotiaat, vuonna 2023: 60-70-vuotiaat). Suolistosyövän seulontaan kuuluvat ikäryhmät näet tästä seulontamatriisista.