Terveystarkastukset

Aikuisneuvolan terveystarkastus tehdään henkilölle, joka ei kuulu työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon piiriin (esimerkiksi eläkeläiset ja työttömät). Terveystarkastusta varten tulee varata aika sähköisesti tai puhelimitse.

Sähköinen terveystarkastus on tarkoitettu koko väestölle.

Työnhakijoiden terveystarkastus

TE-toimiston asiakkaiden terveystarkastukset tehdään aikuisneuvoloissa.
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille (TYP) sekä AIMO – monialaisen työllisyyspalvelun asiakkaille terveystarkastukset tehdään työnhakijoiden työterveyden toimipisteessä.

Terveystarkastuksilla pyritään löytämään ratkaisuja työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen.

Yhteistyössä terveydenhuollon, työvoimatoimiston ja asiakkaan kanssa voidaan tarvittaessa keskustella ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Käynnit terveydenhoitajan luona ovat luottamuksellisia.

Vastaanottoa varten tulee varata aika. Terveystarkastus on maksuton.

Kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastus

Kutsuntojen ennakkotarkastus on kaksiosainen, tarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Terveydenhoitajan tarkastus tehdään lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville oppilaitoksen terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä kevään aikana.

Oppilaan tulee varata itse aika oppilaitoksen terveydenhoitajalle ennen toukokuun alkua. Muille kuin opiskelijoille tarkastus tehdään lääkärintarkastuksen yhteydessä.

Aika lääkärintarkastukseen voidaan antaa terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä tai ajan voi varata itse netin kautta tai soittamalla puhelimitse vastaanotolta.

Ota lääkärin vastaanotolle mukaan: lääkitystiedot, silmälasit ja tieto niiden voimakkuudesta, Pohjanmaan aluetoimistosta lähetetty kyselylomake valmiiksi täytettynä sekä allekirjoitettuna ja mahdolliset terveydentilaa koskevat asiakirjat.

Seulonnat

Seinäjoen kaupungin sekä Isonkyrön kunnan asukkaille kustannetaan vuosittain tietyille ikäluokille kohdunkaulan syövän seulonta ja rintasyöpäseulonta.

Mammografia

Maksuttomaan mammografiatutkimukseen kutsutaan kaikki 50–68
-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Tutkimus on tärkeää, koska rintasyöpä on lisääntyvä sairaus. Mammografialla syöpä voidaan todeta aikaisessa vaiheessa. Vaikka käyt tutkimuksissa, älä laiminlyö rintojen omatoimista säännöllistä tarkkailua.

Tutkimuksen piiriin kuuluvat saavat henkilökohtaisen kutsun kuvaukseen. Tutkimukset suorittaa Suomen Terveystalo Oy.

Mammografiaseulonnat 2020 – 2024

Irtosolututkimus (Papa)

Kohdunkaulasyövän (papa) tutkimuksiin kutsutaan kaikki 30–60 -vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osallistumalla säännöllisesti seulontoihin jokainen nainen turvaa mahdollisen kohdunkaulan syövän aikaisen toteamisen. Kutsu lähetetään kalenterivuonna 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttäville. Tutkimus on maksuton. Tutkimuksen piiriin kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Seinäjoen ja Isonkyrön vuoden 2021 seulonnat otetaan lääkärikeskus Mehiläisen tiloissa. Ajan seulontaan voi vaihtaa kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti tai soittamalla Seinäjoen Mehiläisen laboratorioon perjantaisin klo 12–13, 040 152 3849.

Kutsut lähtevät aakkosjärjestyksessä sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Näytteen tutkinut laboratorio lähettää jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle kirjeitse tutkimuksen tuloksen ja tarvittaessa ohjaa jatkotutkimuksiin.