Hammashuollon maksut perustuvat asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Käynti -ja toimenpidemaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Käynnin perusmaksu
• suuhygienistin vastaanotolla 10,30 euroa
• hammaslääkärin vastaanotolla 13,30 euroa
• erikoishammaslääkärin vastaanotolla 19,50 euroa

Tutkimukset ja toimenpiteet vaativuusluokan mukaan 8,50–78,00 euroa.
Protetiikan maksut:
• kruunut, sillat hampaalta 186,00 euroa
• levyproteesit 186,00 euroa
• metallirunkoinen proteesi (rankaproteesi) 225,70 euroa
• korjaukset 38,00–55,60 euroa
Protetiikan maksuihin lisätään hammaslaboratoriokulut.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
Peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 51,50 euron sakkomaksu 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttaminen tulee tapahtua viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta.