Lapsettomuus on tilanne, jossa raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa säännöllisistä yhdynnöistä huolimatta. Yleensä ehkäisyn poisjättämisen jälkeen raskaus alkaa vuoden kuluessa 80–85 %:lla pareista. Tämän jälkeenkin vielä puolet tulee raskaaksi ilman hoitoja seuraavan vuoden kuluessa. On arvioitu, että jopa 15 % kaikista pareista on jossakin elämänsä vaiheessa kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta. Monet heistä ovat kuitenkin myöhemmin saaneet lapsen, osa hoidon avulla.

Hoito

Kun raskautta on yritetty aktiivisesti vuosi, voidaan lapsettomuustutkimukset käynnistää perhesuunnitteluneuvolassa. Lapsettomuus on aina molempien asia ja vastaanotolle on hyvä tulla yhdessä.

Tutkimukset perhesuunnitteluneuvolassa aloitetaan terveydenhoitajan käynnillä, jossa pariskunta haastatellaan ja tilataan näytteitä. Naisesta tilataan klamydia- ja tippurinäyte sekä verikokeita, mies saa vastaanotolta lähetteen klamydia- ja tippurinäytteelle. Kun tutkimuksien tulokset ovat tulleet, varataan aika lääkärille perhesuunnitteluneuvolaan. Käynnillä lääkäri tekee tarvittavat tutkimukset naiselle (UÄ, papa-näyte, gynekologinen tutkimus) sekä kirjoittaa tarvittaessa lähetteen gynekologille tai erikoissairaanhoitoon, jossa lisätutkimukset ja hoidot toteutetaan.

Jos lapsettomuushoitoja tehdään yksityisellä puolella, myös laboratoriokokeet toteutetaan siellä.

Lapsettomuus ja lapsettomuushoidot