Depressiohoitaja

Depressiohoitaja hoitaa masennuspotilaita yhdessä terveyskeskuslääkärin ja konsultoivan psykiatrin kanssa.

Vastaanotolle tullaan lääkärin ohjaamana. Depressiohoitajan käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Depressiohoitajan vastaanotolla saat

  • tietoa masennuksesta ja sen hallintakeinoista
  • apua elämäntilanteen kartoitukseen, masennusta aiheuttavien asioiden pohdiskeluun ja uusien ratkaisujen löytämiseen
  • keskustelutukea masennusoireiden sietämiseen ja helpottamiseen
  • apua voimavarojen etsimiseen ja muutettavissa olevien elämän epäkohtien korjaamiseen

Psykologit

Seinäjoen terveyskeskuksen psykologit palvelevat alueen aikuisväestöä. Heidän tehtäväkenttäänsä ovat mielenterveysongelmien ja elämän kriisitilanteiden hoito, terveyden edistäminen ja ehkäisevä mielenterveystyö sekä eri työntekijäryhmien konsultointi.

Seinäjoen aikuispsykologien vastaanotolle tullaan lääkärin tai sairaanhoitajan lähetteellä.

Psykologit tukevat ja auttavat
  • Elämän muutostilanteissa ja kriiseissä.
  • Mielenterveyden ongelmissa (mm. masennus, ahdistus, pelko- ja paniikkioireet)
Näin palvelemme:
  • Lyhytaikainen terapia, tuki
  • Elämäntilanteen selvittely
  • Ohjaus- ja neuvonta