Mikä palveluseteli on?

Palvelusetelillä pääsee lääkärihoitoon yksityisille silloin, kun
lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa terveyskeskuksessa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa.
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erityiset palveluntarpeen huippujaksot kuten flunssakaudet ja erilaiset epidemiat.

Palveluseteli on potilaalle vapaaehtoinen, jos hän ei käytä sitä, hoito tapahtuu terveyskeskuksessa, jolloin hoitoa joutuu odottamaan pitempään kuin palvelusetelihoitoa.

Kuka palvelusetelin saa?

Sairaanhoitaja tekee potilaalle hoidon tarpeen arvion ja mikäli todetaan kiireellinen lääkärin vastaanoton tarve – voidaan potilaalle ehdottaa palveluseteliä.

Palveluseteliä ei anneta lapsipotilaille, alle 18-vuotiaille, eikä sellaisille potilaille, joiden arvioidaan tarvitsevan röntgenkuvia tai vaativia verikokeita tai useita käyntejä.

Miten yksityislääkäri valitaan?

Palvelunsetelituottajaksi hyväksytään kaikki Seinäjoen kaupungin asettamat ehdot täyttävät palvelun tuottajat.
Näistä palveluntuottajista saa lisätietoa www.parastapalvelua.fi – sivulta.

Kuinka ajanvaraus hoidetaan?

Saatuaan palvelusetelin potilas itse varaa ajan valitsemaltaan lääkäriasemalta, www.parastapalvelua.fi – sivulta.
Aikaa varatessa tulee kertoa, että hoito hankitaan palvelusetelillä.
Palveluseteli tulee olla mukana palvelusetelituottajan vastaanotolle mentäessä. Palveluseteliä ei voi toimittaa tuottajalle jälkikäteen.

Yleislääkäripalvelut

Yhden palvelusetelin arvo on 50 €. Asiakas maksaa omavastuu osuuden itse. Asiakkaalta ei peritä terveyskeskuksen käyntimaksua.
Seteli on henkilökohtainen ja se sisältää yhden yleislääkärivastaanottokäynnin.

Erikoislääkäripalvelut ja diagnostiset tutkimukset sekä päiväkirurgiset toimenpiteet

Omavastuu on tällä hetkellä vähintään 41,80 €. Asiakkaalta ei peritä erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksua.
Seteli on henkilökohtainen ja se sisältää yhden erikoislääkärivastaanottokäynnin.

Tarvittaessa lisäneuvontaa ja opastusta saa
lääkärien ja hoitajien vastaanotolta, 06 425 8100.