Ikäihmisten hoitoon erikoistunut avohoidon yksikkö, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla on muistiin liittyviä ongelmia.
Tavoitteena on arvioida ja tukea toimintakykyä ja kotona selviytymistä.

Henkilökuntaan kuuluu lääkäri ja kaksi muistihoitajaa.

Alkukartoitukset muistiongelmien ilmetessä tehdään terveyskeskuksen vastaanotoilla, aikuisneuvoloissa, työterveyshoidossa tai kotihoidossa.

Milloin oireista tulisi huolestua?

  • Huoli lähimuistista vaikka sosiaalinen toimintakyky on säilynyt
  • Muistioire haittaa ihmisen töitä ja arkiaskareita
  • Sovittujen tapaamisten unohtelu tai samojen asioiden kertominen toistuvasti
  • Vaikeus noudattaa hoito-ohjeita tai muita ohjeita, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
  • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat
  • Tulevien asioiden muistaminen on vaikeutunut, lähitulevaisuudessa tapahtuvia asioita ei osata suunnitella kuten aikaisemmin
  • Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
  • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus, pelokkuus
  • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja – tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen