Neuvolaikäisten lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita hän harjoittelee omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan. Toimintaterapia painottuu arviointiin sekä perheen ja lähiympäristön ohjaamiseen. Osa arvioinnista voi tapahtua lapsen arkiympäristössä, kuten päiväkodissa. Tarvittaessa arvioinnin jälkeen suunnitellaan seurantakäyntejä tai aloitetaan toimintaterapiajakso, jonka yksilölliset tavoitteet sovitaan arvioinnin pohjalta yhdessä perheen kanssa. Terapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmämuotoisena terapian tavoitteista riippuen.

Aloite toimintaterapia-arviointiin tulee yleensä neuvolasta, päivähoidosta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Toimintaterapia-arvioinnista/ toimintaterapiasta hyötyvät lapset, joilla on haasteita esim. motoriikassa, näönvaraisessa hahmottamisessa, itsestähuolehtimisen toiminnoissa, leikissä tai kaveritaidoissa. Yhdessä perheen ja lähiympäristön kanssa pyritään löytämään lapsen taitoja harjaannuttavia sekä arkea helpottavia toimintatapoja.

Vanhempien tulee olla yhteydessä fysio- ja toimintaterapian keskitettyyn ajanvaraukseen, jos lapselle on tehty lähete toimintaterapiaan.

Koululaisten toimintaterapia

Koululaisten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista esim. koulutyössä ja itsestähuolehtimisen toiminnoissa. Koululaisten toimintaterapia painottuu 1-3. luokkalaisten lasten arviointiin, perheen ja lähiympäristön ohjaamiseen sekä konsultointiin. Osa arvioinnista voi tapahtua lapsen arkiympäristössä, kuten koulussa. Tarvittaessa arvioinnin jälkeen suunnitellaan seurantakäyntejä tai aloitetaan toimintaterapiajakso. Terapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmämuotoisena terapian tavoitteista riippuen. 4. luokkalaisesta eteenpäin toimintaterapiapalveluiden painopiste on arvioinnissa ja ohjauksessa. Harkinnan mukaan voidaan toteuttaa lyhyt terapiajakso.

Aloite toimintaterapia-arviointiin tulee yleensä koulusta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Toimintaterapia-arvioinnista/ toimintaterapiasta hyötyvät koululaiset, joilla on haasteita esim. hienomotoriikassa, näönvaraisessa hahmottamisessa, tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa tai sosiaalisissa taidoissa. Yhdessä perheen ja lähiympäristön kanssa pyritään löytämään lapsen taitoja harjaannuttavia sekä arkea helpottavia toimintatapoja.

Vanhempien tulee olla yhteydessä fysio- ja toimintaterapian keskitettyyn ajanvaraukseen, jos lapselle on tehty lähete toimintaterapiaan.

Aikuisten toimintaterapia

Kaupunginsairaalan kuntoutusosasto Y1

Kuntoutusosastolla toimintaterapia voi sisältää esim. itsestä huolehtimisen taitojen arviointia ja harjoittelua, käsien toiminnallista harjoittelua, kognitiivisten taitojen harjoittelua tai pienapuvälinetarpeen arviointia ja käytön ohjausta.
Toimintaterapia aloitetaan keskussairaalan tai kuntoutusosaston lääkärin lähetteellä. Toimintaterapia sisältyy hoitopäivämaksuun.

Avokuntoutus

Kotiutumisen jälkeen toimintaterapia voi jatkua tarpeen mukaan vastaanottotiloissa tai kuntoutujan kotona.