Puheterapiapalvelu muodostuu asiakkaan tutkimuksista, terapiasta ja ohjauksesta. Puheterapia suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Puheterapeutti tekee yhteistyötä kuntoutuksessa mukana olevien tahojen ja eri ammattihenkilöiden kanssa mm. neuvolatiimeissä.

Toiminnan painopisteenä on varhaiskuntoutuksen toteuttaminen ja puheterapian tavoitteena on ensisijaisesti kielellisten ja puheen häiriöiden tutkiminen ja kuntouttaminen ennen kouluikää.

Puhelinajat ti ja to klo 12-13

Aino Kokkonen, 044 425 5656

Outi Komulainen, 044 418 1242 tiistaisin klo 12-13

Maritta Kätkänaho, 044 425 5655