Fysioterapian perustoimintaa ovat asiakkaan tutkiminen ja toimintakyvyn arvioiminen, ohjaus- ja neuvonta itsehoidon tueksi, terapeuttinen harjoittelu sekä yksilöllisesti että ryhmissä, apuvälinepalvelut ja vuodeosastojen kuntouttava toiminta. Toiminnassamme painottuvat asiakkaan motivointi ja aktivointi omaehtoiseen harjoitteluun ja itsehoitoon. Yksikkömme fysioterapiapalvelut on suunnattu kaikille ikäryhmille.

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Asiakas voi ottaa myös itse yhteyttä. Akuutissa tule-ongelmassa toimi alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Toimintaohje akuutissa (alle 3 kuukautta kestäneessä) tuki- ja liikuntaelinvaivassa.
  1. Soita terveyskeskuksen vastaanoton ajanvaraukseen 06 425 8100 (tai omaan työterveyshuoltoon)
  2. Ajanvaraaja haastattelee ja ohjaa sinut terveyskeskuksen ohjeiden mukaisesti joko lääkärin vastaanotolle tai varaa ajan fysioterapeutin vastaanotolle (jos olet yli 18 -vuotias)
  3. Fysioterapeutin vastaanotolle on hyvä tulla 15 minuuttia ennen vastaanottoajan alkamista esitietolomakkeen täyttämistä varten.
  4. Fysioterapeutti tutkii, keskustelee, ohjaa ja antaa yleis- ja harjoitteluohjeet omahoitoon. Hän antaa ohjeet myös käsikauppalääkkeiden käytöstä ja tarvittaessa sairauslomaa enintään 3 päivää. Hän sopii kanssasi kontrollikäynnin tai puhelinajan seurantaa varten. Fysioterapeutti voi tarvittaessa konsultoida lääkäriä tai ohjata sinut lääkärin vastaanotolle

Tietoa yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinongelmista ja niiden hoidosta löydät mm. seuraavien linkkien kautta
https://www.kaypahoito.fi/potilaalle?erikoisala=2427
https://selkakanava.fi/selkaliitto

Ryhmätoiminta

Fysioterapiassa järjestetään erilaisia ryhmiä tuki- ja liikuntaelinongelmaisille, pitkäaikaissairaille, liikuntarajoitteisille sekä ikääntyneille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaat ohjataan ryhmiin fysioterapeutin ohjauskäynnillä ja/tai toimintakykytestauksen perusteella.