Kuntoutus- ja terapiapalveluissa annetaan asiantuntijoiden toimesta ohjausta ja neuvontaa eri ikäisten asiakkaiden itsehoidon tueksi.

Tarvittavat harjoitteet/harjoittelut suoritetaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Kuntoutus- ja terapiapalveluita voidaan antaa sekä yksilöohjauksena että ryhmissä.

Apuvälinepalvelun kautta on mahdollista saada lyhyt- tai pitkäaikaiskäyttöön tarvittavia apuvälineitä oman arjessa selviytymisen tueksi.