Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat alueen lukiot, Sedun ja Seamkin toimipisteet sekä ammattiopisto Luovin Seinäjoen yksiköt.

Opiskeluterveydenhuolto on pääosin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, vahvistaa positiivisia voimavaroja sekä tukea itsetuntoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotutkimusten ja –hoidon sekä kuntoutuksen piiriin. Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan opiskelukykyä haittaavia sairauksia ja ongelmia sekä annetaan äkillisten sairauksien ja tapaturmien ensiapu.

Lukiot, Sedun toimipisteet ja ammattiopisto Luovin Seinäjoen yksiköt

Lukioiden, Sedun ja ammattiopisto Luovin opiskelijoille järjestetään laaja terveystarkastus, johon kuuluu ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja toisena vuonna lääkärin tarkastus, samalla tehdään kutsunnan alaisille pojille esitarkastus kutsuntoja varten ja täytetään puolustusvoimien terveystarkastuslomake. Laajan terveystarkastuksen avulla kartoitetaan opiskelijan terveydentila, opiskelukyky ja elämäntilanne.
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu olennaisena osana opiskelijahuoltoryhmissä toimiminen yhdessä opinto-ohjaajan, kuraattorin, rehtorin, koulutuspäällikön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijahuoltoryhmä tukee opiskelijan selviytymistä opintojen eri vaiheessa. Opiskeluterveydenhuolto käsittää myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonnan ja edistämisen sekä osallistumisen oppilaitosten kriisityöhön. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös Seinäjoen terveyskeskuksen hammashuoltopalvelut.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen kaupunki järjestää terveydenhoitajien, yleislääkärin ja psykologin vastaanotot SeAMKin opiskelijoille terveydenhuoltolain § 17 mukaisesti.

Opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa. Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa positiivisia voimavaroja.

Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköinen terveyskysely. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotutkimusten ja –hoidon sekä kuntoutuksen piiriin.

Oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta kuuluu yhtenä osana opiskeluterveydenhuollon toimintaan. Opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä SeAMKin opiskelijoiden hyvinvointia edistävien tahojen kanssa.