Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat alueen lukiot, Sedun toimipisteet sekä ammattiopisto Luovin Seinäjoen yksiköt.

Opiskeluterveydenhuolto on pääosin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, vahvistaa positiivisia voimavaroja sekä tukea itsetuntoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotutkimusten ja –hoidon sekä kuntoutuksen piiriin. Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan opiskelukykyä haittaavia sairauksia ja ongelmia sekä annetaan äkillisten sairauksien ja tapaturmien ensiapu.

Lukiot, Sedun toimipisteet ja ammattiopisto Luovin Seinäjoen yksiköt

Lukioiden, Sedun ja ammattiopisto Luovin opiskelijoille järjestetään laaja terveystarkastus, johon kuuluu ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja toisena vuonna lääkärin tarkastus, samalla tehdään kutsunnan alaisille pojille esitarkastus kutsuntoja varten ja täytetään puolustusvoimien terveystarkastuslomake. Laajan terveystarkastuksen avulla kartoitetaan opiskelijan terveydentila, opiskelukyky ja elämäntilanne.
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu olennaisena osana opiskelijahuoltoryhmissä toimiminen yhdessä opinto-ohjaajan, kuraattorin, rehtorin, koulutuspäällikön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijahuoltoryhmä tukee opiskelijan selviytymistä opintojen eri vaiheessa. Opiskeluterveydenhuolto käsittää myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonnan ja edistämisen sekä osallistumisen oppilaitosten kriisityöhön. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös Seinäjoen terveyskeskuksen hammashuoltopalvelut.