Koululaisista ja opiskelijoista huolehditaan

Seinäjoen kaupunki tarjoaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) mukaisia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita paikkakunnalla opiskeleville. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja ylläpitää mahdollisimman hyvää opiskelukykyä. Tavoitteena on terveyden edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointi.

Peruskoululaiset kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Lukiolaiset sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin.