Osasto Y2 on akuuttihoidon osasto

Vierailuajat

Vierailuaika osastolla on klo 11.00─18.00. Potilaan vointia voi tiedustella hoitajilta klo 11─12 välillä tai klo 16 jälkeen.

Seinäjoen kaupunginsairaalan akuuttihoidon vuodeosastolla on 40 hoitopaikkaa akuuttia sairaalahoitoa tarvitseville potilaille. Potilaat tulevat lyhytaikaiselle hoitojaksolle lääkärin lähetteellä.

Puhelinliikenne

Toivomme puhelujen keskittyvän klo 11 – 12 tai 17.30 – 18.30 välisille ajoilla. Tuolloin sairaanhoitajilla on rauhallisin aika vastata puheluihin ja heillä on ajantasaista tietoa läheisenne asioista.

Potilaat ovat osastolla sijoitettu kolmeen eri moduuliin. Jokaisen moduulin hoitajalle on oma puhelinnumero.
Moduuli A = huoneet 201 – 407, 044 425 5985
Moduuli 2 = huoneet 208 – 214, 044 425 5986
Moduuli 3 = huoneet 215 – 221, 044 425 5987

Kotiutumisen tuki

Kun sairaus ei vaadi enää sairaalahoitoa, pyritään nopeaan kotiuttamiseen. Sosiaalityöntekijä järjestää tarvittaessa kotihoidon palveluita. Mikäli kotona asumisessa ilmenee ongelmia eikä kotona asuminen onnistu enää kotipalvelujen turvin, Ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta järjestetään jatkohoitopaikka.

Tarvittaessa on mahdollista järjestää potilaan tarvitsema sairaanhoito kotiin kotisairaalan turvin.

Opetussairaala

Akuuttihoito-osasto on osa kaupunginsairaalaa, jossa opetusta ohjaa lääkärit, monipuoliseen osaamiseen perehtynyt hoitohenkilökunta sekä muut moniammatillisen tiimin jäsenet. Osastolla on myös eri alojen hoitotyön opiskelijoita. Potilaiden hoito osastolla on vaativaa ja laaja-alaista, mikä tarjoaa tuleville alan ammattilaisille erinomaisen opiskeluympäristön positiivisessa ilmapiirissä.