Osasto M3 on Seinäjoen kaupunginsairaalan psykogeriatrinen osasto. Osasto on jaettu A-soluun (12 sairaansijaa) ja B-soluun (12 sairaansijaa). Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä. 

Tyypillisiä osastolle lähettämisen syitä ovat ikääntyneen toimintakyvyn heikkeneminen, akuutti sekavuustila, muistisairauden epäily tai sen haastavat oireet sekä monilääkitykseen liittyvät ongelmat. Työskentely on moniammatillista ja potilaan tukiverkoston huomioonottavaa. Tavoitteenamme on toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen.

Potilaan voinnin tiedustelut ensisijaisesti klo 13–15 ja 17– 18.

Vierailuaika osastolla on klo 11.00–18.00.