Terveyskeskussairaalan osastot tarjoavat laadukkaita, ammattitaidolla tuotettuja palveluja niitä tarvitseville. Osastohoitoon tullaan lääkärin päätöksellä päivystysvastaanotoilta tai erikoissairaanhoidosta. Osastoilla hoidetaan pääasiassa lyhytaikaista hoitoa vaativia sairauksia ja toteutetaan kuntoutusta yhteistyössä potilaan kanssa.

Vierailuajat osastoilla ovat klo 11-18 tai sopimuksen mukaan.

Sairaalavierailuissa on palattu normaaleihin käytäntöihin 1.5.2021 alkaen.

Vierailuohjeet Kaupunginsairaalan osastoilla:

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on turvallinen vierailu!

  • noudata vierailuaikoja (vierailuajat osastoilla ovat klo 11-18)
  • tule osastolle vain terveenä ja oireettomana
  • huolehdi käsihygieniasta ja käytä tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta (jos sille ei ole terveydellistä estettä)
  • ylläpidä yli 2 metrin turvaväliä muihin potilaisiin ja henkilökuntaan aina kun se on mahdollista
  • mene suoraan potilashuoneeseen, vältä turhaa liikkumista yhteisissä tiloissa
  • erityistilanteissa (saattohoito ja vakavasti sairaat) keskustele hoitohenkilökunnan kanssa vierailuun liittyvistä asioista

Oman matkapuhelimen käyttö on kaikilla osastoilla sallittua ja suositeltavaa.

Sosiaalityö, kuntoutus, kotihoito sekä kotisairaala, sairaalapastori ja omaiset ovat tärkeimmät yhteistyötahot osaston henkilökunnalle.