Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaan palvelutarve selvitetään ja tarvittaessa laaditaan yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Kuva: Julia Savonen

Palvelusuunnitelma

Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää myös perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelman tarkoitus on

  • Saada asiakkaan oma ääni kuuluviin
  • Ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut
  • Tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan

Yhteystietomme löydät täältä

Koronahuoli-chat

Koronahuoli-chatissa asioidaan anonyymisti, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta. Chatissa vastaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset HUS Psykiatriasta.

Chatissa saat apua koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja elämäntilanteeseen liittyviin huoliin.

Chat on avoinna läpi kesän, arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan sosiaalityöntekijöiden toimesta keskiviikkoisin 12-16.

Chattaamaan pääset tästä linkistä