Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaan palvelutarve selvitetään ja tarvittaessa laaditaan yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma

Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää myös perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelman tarkoitus on

  • Saada asiakkaan oma ääni kuuluviin
  • Ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut
  • Tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan

Yhteystietomme löydät täältä

Koronahuoli-chat

Koronahuoli-chatissa asioidaan anonyymisti, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta. Chatissa vastaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset HUS Psykiatriasta.

Chatissa saat apua koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja elämäntilanteeseen liittyviin huoliin.

Chat on avoinna läpi kesän, arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan sosiaalityöntekijöiden toimesta keskiviikkoisin 12-16.

Chattaamaan pääset tästä linkistä