Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaan palvelutarve selvitetään ja tarvittaessa laaditaan yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma

Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää myös perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelman tarkoitus on

  • Saada asiakkaan oma ääni kuuluviin
  • Ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut
  • Tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan

Yhteystietomme löydät täältä