Kuva: Julia Savonen

Ota palveluohjaajaan yhteyttä, jos koet tarvitsevasi vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa. Voit saada ohjausta ja neuvontaa myös viranomaisasioiden hoitoon ja asiointiin. Vammaispalvelun palveluohjaaja kartoittaa tilanteesi ja ohjaa sinut tarvittaessa sopivien palveluiden piiriin.

Oleellinen osa ohjausta ja neuvontaa on ensiarvion tekeminen. Ensiarviointi tehdään, kun asiakas tai viranomainen ottaa ensimmäistä kertaa yhteyttä vammaispalveluihin.

Ensiarvioinnissa selvitettyjen tietojen perusteella päätetään usein, tehdäänkö asiakkaalle palvelutarpeen arviointi vai riittääkö hänelle muu ohjaus ja neuvonta. Jos asiakkaan asia ei koske juuri vammaispalveluja, on selvitettävä, voidaanko asiakas ohjata oikealle toimijalle vai edellyttääkö asiakkaan tuen tarve sitä, että työntekijä on yhteydessä toiseen toimijaan yhdessä asiakkaan kanssa.