Vammaispalveluista voi hakea omaishoidontukea alle 65-vuotiaille.

Omaishoidontuki on palkkio ja/tai palvelu, jota maksetaan ikäihmistä, vammaista tai sairasta henkilöä kotona hoitavalle. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään kaupungin talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Omaishoidosta tehdään aina sopimus kunnan ja hoitajan kesken. Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö.

Tutustu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen omaishoidontuen myöntämisperusteista

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitoutuvuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tukea.

Omaishoidontuen maksuluokat ovat v. 2022

  • 440,69€/kk
  • 570,25€/kk
  • 847,22€/kk

Omaishoidontuen hakeminen

Voit hakea omaishoidontukea lomakkeella Hakemus omaishoidontuesta

Tutustu lomakkeeseen