Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään henkilöille, joilla on vaikeavammaisuutensa takia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu

  • asioimiseen
  • virkistykseen
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa ja niitä voi hakea myös työhön ja opiskeluun.

Matkojen järjestäminen

Sairaanhoidolliset matkat korvaa Kela

Kuljetuspalvelut järjestetään yleisen palveluliikenteen kaluston, taksien ja invataksien avulla. Asiakkaidemme matkat yhdistellään mahdollisuuksien mukaan Matkapalvelukeskuksessa.

Yhdistely tarkoittaa sitä, että samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavat palvelun käyttäjät pyritään ohjaamaan yhteiseen autoon.

Matkojen välitys- ja yhdistelypalvelua hoitaa Call Waves Solutions Finland Oy.

Yksilöllisyys matkojen järjestämisessä

Jokaisella kuljetuspalveluasiakkaalla on profiili, johon kirjataan yksilölliset palvelutarpeet. Profiili laaditaan ensimmäisen kerran kuljetuspalvelun myöntämisen yhteydessä ja sitä päivitetään asiakkaan terveydentilan/palvelutarpeen muuttuessa.

Kuljetuspalveluiden hakeminen

Tutustu hakemuksiin kuljetuspalveluista ja profiilin muutoksesta

Lisätietoja kuljetuspalveluista saat sosiaaliohjaajilta- ja työntekijöiltä.

Katso kaikki yhteystietomme

Tutustu kuljetuspalveluohjeeseen