Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Erityishuoltoon kuuluvat palvelut:

  • kuntouttava varhaiskasvatus
  • aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Eskoon asiantuntijapalvelut
  • asumispalvelut
  • tilapäinen hoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • tuetun työn palvelut
  • erityishuoltoon kuuluvat kuljetukset

Kaupunki järjestää osan kehitysvammahuollon palveluista omana toimintanaan. Kaupungilla on kolme omaa asumisyksikköä, tuetun asumisen yksikkö, sekä kaksi toimintakeskusta joissa järjestetään työ- ja päivätoimintaa ja tuetun työn palveluita.

Erityishuollon hakeminen

Erityishuolto-ohjelmaa haetaan lomakkeella Hakemus erityishuolto-ohjelmasta ja palveluja lomakkeella Hakemus erityishuollon palveluista.

Tutustu lomakkeisiin

Lisätietoja erityishuollosta saat sosiaaliohjaajilta- ja työntekijöiltä.

Katso kaikki yhteystietomme