Henkilökohtaisen avustajan työnantaja on velvollinen järjestämään lakisääteisen työterveyshuollon.

Työterveyshuolto sisältää

  • terveystarkastuksen
  • työpaikkaselvityksen
  • tarvittaessa työkyvyn selvityksen

Seinäjoella työterveyshuolto järjestetään seuraavasti

  1. Työnantaja ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon
  2. Työterveyshuolto tekee sopimuksen työnantajan kanssa
  3. Henkilökohtainen avustaja varaa itse ajan terveystarkastukseen ja käy tarkastuksessa
  4. Vammaispalvelut maksaa tästä aiheutuvat kustannukset

Maksun ehtona on työnantajan eli avustettavan ja työterveyshuollon yhdessä laatima, voimassaoleva toimintasuunnitelma.

Terveystarkastus tehdään 3 vuoden välein. Jos kyseessä on savullinen työpaikka, tarkastus on kerran vuodessa.

Ajanvaraus työterveyshuoltoon

Työterveyshoitaja Leena Niemelä
Leena on parhaiten tavoitettavissa ma–pe klo 11.30–12.0, 425 5453
Muina aikoina soittopyynnön voi jättää vastaanottoon, 425 5355

Seinäjoen työterveys
Ala-Kuljunkatu 1 B (3. krs.)
60100 Seinäjoki