Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella

  • päivittäisissä toiminnoissa
  • työssä
  • opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Avun tarve ei voi johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Avustajana ei voi toimia omainen tai muu läheinen ilman erityisen painavaa syytä.

Henkilökohtaisen avun hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan lomakkeella Hakemus vammaispalveluista.

Tutustu lomakkeeseen

Lisätietoja palvelusta sekä tukea rekrytointiin saat palkkasihteeriltä, 044 418 1889