Vammaispalvelut korvaa vaikeavammaisille henkilöille vakinaisen asunnon muutostöistä aiheutuvat kustannukset, ellei mikään muu taho niitä korvaa.

Tässä palvelussa vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi:

  • ovien leventäminen
  • luiskan ja tukikaitseiden rakentaminen
  • kynnysten poistaminen
  • valaistuksen parantaminen
  • töiden suunnittelukustannukset

Sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja kuntoutusohjaaja arvioivat yhdessä asiakkaan ja rakentamisen asiantuntijan kanssa muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset.

Muutos- ja korjaustöiden hakeminen

Voit hakea muutos- ja korjaustöitä lomakkeella Hakemus vammaispalveluista.

Tutustu hakemukseen

Lisätietoa palveluista saat vammaispalvelun sosiaaliohjaajilta- ja työntekijöiltä.

Katso kaikki yhteystietomme