Seinäjoen kaupungilla on neljä omaa asumisyksikköä kehitysvammaisille, sekä tuetun asumisen yksikkö.

Kytösavu

Kytösavu on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on neljätoista asukaspaikkaa ja yksi lyhytaikaisen asumisen paikka.

Kytösavun esite löytyy esitteistä ja ohjeista

Lyhytaikainen asuminen Kytösavussa

Lyhytaikaista asumista järjestetään Kytösavussa täysi-ikäisille kehitysvammaisille asiakkaille. Palvelu on kotihoitoa tukevaa palvelua, jota myönnetään omaisen levon tai loman mahdollistamiseksi.

Lisäksi Kytösavussa toteutetaan asumisharjoittelujaksoja, joiden aikana harjoitellaan itsenäiseen elämään liittyviä taitoja ohjatusti henkilökunnan kanssa, ennnen omaan asuntoon tai asumispalveluihin siirtymistä.

Asumisjakso Kytösavussa alkaa tutustumiskäynnillä, jolloin voidaan tutustua asiakkaaseen ja kartoittaa hänen tarpeitaan ja toiveitaan asumisen suhteen. Läheisesi saatua päätöksen tilapäisasumisesta, varaa etukäteen tutustumiskäynti. Nämä käynnit toteutetaan arkisin kello 17–19 välillä.

Liisantupa

Liisantupa on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on yhdeksän asukaspaikkaa.

Louhenkatu

Louhenkadun asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista kahdeksalle asukkaalle sekä kahdessa vuorossa ohjattua asumista seitsemälle asukkaalle. Lisäksi yksikön läheisyydessä asuville asiakkaille tarjotaan tuetun asumisen palvelua.

Risuviita

Risuviidan asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista seitsemälle autisminkirjon asiakkaalle. Lisäksi Risuviidan paritalossa on kaksi asuntoa asiakkaille, jotka eivät tarvitse yöaikaista valvontaa.

Arjen tuki

Arjen tuki on vammaispalveluiden tarjoamaa ammatillista tukea ja ohjausta asiakkaan omaan kotiin ja kodin ulkopuolella tapahtuvien asioiden hoitoon.

Täysi-ikäisellä asiakkaalla tulee olla elämänhallinnan perustaitoja ja valmiudet selvitä itsenäisestä asumisesta. Arjen tuki tarjoaa palvelua arkipäivisin

Arjen tuen esite löytyy esitteistä ja ohjeista