Sosiaalihuollon palveluohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalihuollon palvelutarpeissa. Palveluohjaaja myös suunnittelee, järjestää ja yhteen sovittaa tarvittavia asiakkaan palveluita.

Elämäntilanteet ja tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi

  • arjessa selviytymiseen
  • vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen
  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • lähisuhdeväkivaltaan
  • perhe-elämään
  • asumiseen
  • liikkumiseen
  • mielenterveyteen
  • päihteisiin
  • kriisitilanteisiin

Palveluohjaaja voi tarvittaessa päättää taloudellisesta tuesta.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun kyseessä on huolenaihe toisesta henkilöstä, lapsesta tai perheen tilanteesta. Palveluohjaaja ottaa vastaan myös yksityishenkilöiden tekemät lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja Anniina Pesonen
040 774 8293
anniina.pesonen@seinajoki.fi

Vammaispalvelun palveluohjaaja Sari Palomäki
050 343 8321
sari.palomaki@seinajoki.fiPuhelinaika asiakkaille ja kuntalaisille ti ko 9–11 ja to klo 12–14,
viranomaisille ja yhteistyötahoille ke klo 12–14
Muina aikoina yhteydenottopyynnöt sähköpostitse tai
asiakasneuvonnan kautta, 06 416 6318

Mikäli palveluohjaaja ei ole tavattavissa, ota tarvittaessa yhteys suoraan palvelukohtaiseen yksikköön tai asiakasneuvontaan.

Akuutissa huolitilanteessa yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätätilanteessa hätänumeroon 112.