Sosiaalihuollon palveluohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalihuollon palvelutarpeissa. Palveluohjaaja myös suunnittelee, järjestää ja yhteen sovittaa tarvittavia asiakkaan palveluita.

Elämäntilanteet ja tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi

  • arjessa selviytymiseen
  • vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen
  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • lähisuhdeväkivaltaan
  • perhe-elämään
  • asumiseen
  • liikkumiseen
  • mielenterveyteen
  • päihteisiin
  • kriisitilanteisiin

Palveluohjaaja voi tarvittaessa päättää taloudellisesta tuesta.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun kyseessä on huolenaihe toisesta henkilöstä, lapsesta tai perheen tilanteesta. Palveluohjaaja ottaa vastaan myös yksityishenkilöiden tekemät lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset.

Yhteystiedot
Palveluohjaaja Sari Saarimaa
Alvar Aallon katu 9 C, 60100 Seinäjoki
040 774 8293
sari.saarimaa@seinajoki.fi
Puhelinaika asiakkaille ja kuntalaisille ti klo 9–11 ja to klo 12–14,
viranomaisille ja yhteistyötahoille ke klo 12–14
Muina aikoina yhteydenottopyynnöt sähköpostitse tai
asiakasneuvonnan kautta, 06 416 6318

Palveluohjaus palvelee poikkeuksellisesti 25.10.2021 saakka ainoastaan viranomaisia ja yhteistyötahoja!

Mikäli palveluohjaaja ei ole tavattavissa, ota tarvittaessa yhteys suoraan palvelukohtaiseen yksikköön tai asiakasneuvontaan.

Akuutissa huolitilanteessa yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätätilanteessa hätänumeroon 112.