Sosiaalihuollon palveluohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalihuollon palvelutarpeissa. Palveluohjaaja myös suunnittelee, järjestää ja yhteen sovittaa tarvittavia asiakkaan palveluita.

Elämäntilanteet ja tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi

  • arjessa selviytymiseen
  • vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen
  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • lähisuhdeväkivaltaan
  • perhe-elämään
  • asumiseen
  • liikkumiseen
  • mielenterveyteen
  • päihteisiin
  • kriisitilanteisiin

Palveluohjaaja voi tarvittaessa päättää taloudellisesta tuesta.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun kyseessä on huolenaihe toisesta henkilöstä, lapsesta tai perheen tilanteesta. Palveluohjaaja ottaa vastaan myös yksityishenkilöiden tekemät lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset.

Yhteystiedot
Palveluohjaaja Sari Saarimaa
Alvar Aallon katu 9 C, 60100 Seinäjoki
040 774 8293
sari.saarimaa@seinajoki.fi
puhelinaika ti klo 9–11 ja to klo 12–14
muina aikoina yhteydenottopyynnöt sähköpostitse tai asiakasneuvonnan kautta, 06 416 6318.