Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa vapaaehtoiset sovittelijat toimivat välittäjinä tapahtuneen rikoksen tai riidan osapuolten välillä ja auttavat heitä neuvotteluissa.
Tarkoituksena on käsitellä uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelu voi olla joko rikosprosessille rinnakkainen tai sitä täydentävä menettely.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä poliisi, syyttäjäviranomainen, muu viranomainen tai asianosainen itse.

Alaikäisten osalta myös huoltajien on oltava suostuvaisia sovitteluun.

Mitä asioita voi sovitella

Sovitteluun soveltuvia asioita on esim. vahingonteko, pahoinpitely, ilkivalta, kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, varkaus ja vähäiset riita-asiat.

Mitä hyötyä sovittelusta on

Asianosaiset voita tehdä sovitteluneuvotteluista kirjallisen sovittelusopimuksen, joilla voi olla vaikutusta rikosasian syyteharkintaan tai tuomioistuinen päätökseen.