Vanhempien tulee ratkaista lapsen asiat lapsen edun mukaisesti. Uusi lapsen huolto- ja tapaamislaki korostaa lapsen oikeutta saada äänensä kuuluviin ratkaisuja tehtäessä. Huolto- ja tapaamissopimusta vahvistettaessa selvitetään lapsen mielipide asumisesta ja tapaamisista ensisijaisesti vanhempien toimesta, mutta myös lastenvalvoja voi tehdä kuulemisen.

Lastenvalvoja voi vahvistaa ainoastaan vanhempien yhteisesti sopimia ja lapsen edun mukaisia sopimuksia. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, päätetään asiasta tuomioistuimessa.

Sopimusta voidaan tarpeen mukaan muuttaa, jos vanhemmat ovat muutoksesta yksimielisiä.

Ennen lastenvalvojan tapaamista

Vanhempien tulee keskustella seuraavista asioista:

  • Yksinhuolto vai yhteishuolto
  • Huoltoon liittyvä tehtävänjako ja tiedonsaantioikeus
  • Mahdollinen oheishuoltajuus
  • Lapsen asuinpaikka; lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa
  • Tapaamisoikeus; myös tuetut ja valvotut tapaamiset
  • Lapsen mielipide ja toiveet ikä- ja kehitystason mukaisesti