Syntymätön lapsi voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden ja äitiyden tunnustuksen yhteydessä myös lapsen huolto tulee molemmille vanhemmille yhteisesti.

Tunnustamisen jälkeen syntyy sukulaisuussuhde, jonka perusteella syntyy perintöoikeus, elatusvelvollisuus ja oikeus toisen vanhemman sukunimeen.

Jos lapsen vanhemmuutta ei ole tunnustettu neuvolassa ennen lapsen syntymää, tunnustetaan lapsen vanhemmuus lastenvalvojalla.

Lastenvalvoja voi tehdä oikeusgeneettisen isyystutkimuksen avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämiseksi. Se voidaan määrätä myös tuomioistuimen päätöksellä tai jos mahdollisen isän tai äidin henkilöllisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat puutteelliset.

Äitiyslaki on tullut voimaan vuonna 2019. Laki koskee äitiyden vahvistamista silloin, kun lapselle voidaan vahvistaa synnyttäjän lisäksi toinen äiti. Vahvistamisen edellytyksenä on, että lapselle ei voida todeta tai vahvistaa isää.

Äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa ennen lapsen syntymää. Tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja.