Tapaava vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla, on velvollinen maksamaan elatusapua, joka määräytyy elatussopimukseen tehdyn laskelman perusteella.
Elatusapu tulee olla euromääräinen, jolloin siitä tulee tarvittaessa ulosmitattava.
Vanhempien keskinäisellä sopimuksella elatussopimus voidaan jättää vahvistamatta.

Jos elatusvelvollinen on maksukyvytön, on lastenvalvojan vahvistamalla elatussopimuksella mahdollista hakea elatustukea Kelasta.

Elatusapu maksetaan kuukausittain etukäteen ja se päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Mikäli lapsi opiskelee, voidaan laatia koulutusavustussopimus toisen asteen opintojen ajaksi.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka mukaan elatusavun suuruutta tarkistetaan aina vuodenvaihteessa. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksikorotuksen suuruuden vuosittain joulukuussa.

Ennen lastenvalvojalle tuloa on suositeltavaa, että vanhemmat käyttävät elatusapulaskuria. Laskurin avulla on tarkoitus saada alustavaa selvitystä vanhemman elatuskyvystä. Valmistautuminen nopeuttaa ja sujuvoittaa neuvottelua ja sopimista.

Mikäli vanhempien tuloissa tapahtuu merkittävää muutosta (15 %), tulee elatuskyky tarkistaa.

Oheishuoltaja ei ole elatusvelvollinen. Vanhempien elatusvelvollisuus ei poistu, vaikka lapsella olisi oheishuoltaja.