Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa vanhempien keskenään laatima sopimus, mikäli se on lapsen edun mukainen.

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei määritä sopimusten sisältöä vaan vanhempien tulee siitä keskenään neuvotella.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, tulee vanhempien sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu, kuinka lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu ja kuinka vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vastaa tuomioistuimen päätöstä ja on sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen. Maksamaton elatusapu, joka perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen, voidaan periä Kelan perintäkeskuksen kautta.

Lastenvalvojan luona voidaan sopia myös tuetuista ja valvotuista tapaamisista.

Adoptioasiat ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Ajanvaraus

Maanantaisin klo 12–15, 06 416 2111/vaihde

Poikkeustilan vuoksi asioiden käsittelyssä on viiveitä!

Lapsen sukunimen mukaan
A – KohTiina Alanen
Koi – OJohanna Yli-Sikkilä
P – ÖJohanna Kleemola