• Päihdehuollon laitoskuntoutus tarkoittaa ympärivuorokautista kuntoutusjaksoa päihdehoitolaitoksessa.
  • Päihdekuntoutuslaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea
  • Noin kuukauden mittainen kuntoutusjakso suunnitellaan tavoitteineen asiakkaan kanssa
  • Hoito on maksullista ja asiakas saa siihen maksusitoumuksen Riippuvuusklinikalta. Asiakkaalle jäävä omavastuuosuus on n. 30 €/hoitovuorokausi
  • Vakavasta toimintakyvyn alenemasta ja/tai alkoholidementiasta kärsiville tarjotaan kuntoutus- ja asumispalveluita hoivakoti Puistolassa Seinäjoella. Hoitoonohjaus yhteydenotot päihdeklinikan hoitokoordinaattori Maija Kuusistoon 044 754 1704