Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen

  • Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita.
  • Hoidon edellytyksenä on asetuksessa 33/2008 määriteltyjen kriteerien täyttyminen ja avohuollossa toteutunut arviointi.

  • Hoidon tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen.

  • Korvaushoito on usein vuosia kestävä hoito ja vaatii tiivistä sitoutumista. Korvaushoidon arvioon hakeudutaan Seinäjoen Riippuvuusklinikan päivittäispalveluiden kautta, soittamalla arkisin 8–15 asiakaspalveluun 044 754 1638, josta hoitaja ohjaa eteenpäin.