Riippuvuudesta toipumiseen ei ole oikotietä. Usein se edellyttää kokonaisvaltaista elämän- ja ajattelutavan muutosta ja identiteetin uudelleen rakentamista. 
Tunne-elämän eheyttäminen vaatii tunnesäätelytaitojen opettelua.  Perheessä ja parisuhteessa se merkitsee uudenlaista tapaa olla avoimesti vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Luottamuksen rakentaminen läheisten kanssa vaatii sekä työtä että aikaa. Useimmille toipuminen edellyttää uusien ihmissuhteiden luomista ja täysin uudenlaisen elämäntavan opettelua. Tervetuloa henkisen kasvun tielle!

  • Jälkikuntoutuksen tehtävänä on helpottaa toipujan itsenäisen elämän ja uuden arjen rakentamista siinä vaiheessa, kun akuutti riippuvuuskäyttäytyminen on hallinnassa.
  • Kuntoutus voidaan toteuttaa yksilöiden, pariskuntien tai perheiden tukikäynteinä tai terapiana.
  • Jälkikuntoutukseen liittyy myös arjen hallinnan, asumisen, toimeentulon, työn ja vapaa-ajan tukeminen sekä uravalintaan liittyvät kysymykset yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
  • Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan voidaan käyttää sekä kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen pari- ja perhepsykoterapian keinoja, lyhytterapeuttisia menetelmiä sekä luovia menetelmiä, kuten tanssi-liiketerapiaa kuntoutuksen tukena.
  • Ammatillisen hoidon rinnalla voidaan hyödyntää vertaistukea, Riippuvuusklinikan omaa ryhmätoimintaa, AA-, NA- ryhmiä tai vertaistukitapaamisia.
  • Riippuvuusklinikka kouluttaa yhdessä Seinäjoen Järjestötalon kanssa tukihenkilöitä niistä toipumiskokemuksen omaavista asiakkaista, jotka haluavat auttaa toisia samankaltaisissa tilanteissa olevia. Myös omainen voi toimia tukihenkilönä toiselle omaiselle. Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä tuetaan erilaisilla virkistysreissuilla ja toiminnan ohjauksella.