Riippuvuusklinikan avokuntoutus on hoitosuunnitelmaan perustuvaa tavoitteellista muutostyötä, joka tapahtuu pääasiallisesti keskusteluna omahoitajan kanssa ja erilaisten kirjallisten tehtävien avulla.

Hoidon vaikuttavuuden yhtenä osatekijänä on luottamuksellinen ja terapeuttinen vuorovaikutussuhde.

Keskustelu tapahtuu yksilö tai pari/perhekäynneillä, joissa annetaan tietoa riippuvuusongelmasta ja tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa työskentelyä. Kuntoutus edellyttää sitoutumista tapaamisiin työntekijän kanssa.

Avokuntoutuksen tukena on intensiiviset avokuntoutuskurssit, vertaistuki – ja terapiaryhmät, kuntoutusleirit sekä toiminnalliset ryhmät (retkeily, liikunta, luovat toiminnat jne..)

Tukena voidaan käyttää täydentäviä ja rentouttavia hoitomuotoja, kuten fysioakustinen hoito ja viiden pisteen korva-akupunktio. Myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja tanssi-liiketerapiaa voidaan käyttää kuntoutuksen tukena. 

Talouteen, asumiseen tai työhön liittyvissä ongelmissa sosiaaliohjaaja avustaa etuuksien hakemisessa ja ohjaa tarvittaessa kelan tai aikuissosiaalityön pariin.